Παρασκευή
6:00 pm
60' BARS
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: ***
6:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
YOGA
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
7:00 pm
8:00 pm
Παρασκευή
7:00 pm
YOGA
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
7:00 pm
8:00 pm
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
6:00 pm
60' BARS
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: ***
6:00 pm
7:00 pm
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή