Παρασκευή
9:00 am
FUNCTIONAL
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
9:00 am
10:00 am
6:00 pm
60' BARS
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: ***
6:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
YOGA
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
7:00 pm
8:00 pm
8:00 pm
FIGHT AEROBIC
ΔΥΣΚΟΛΙΑ:***
8:00 pm
9:00 pm
Παρασκευή
7:00 pm
YOGA
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
7:00 pm
8:00 pm
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
6:00 pm
60' BARS
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: ***
6:00 pm
7:00 pm
Παρασκευή
8:00 pm
FIGHT AEROBIC
ΔΥΣΚΟΛΙΑ:***
8:00 pm
9:00 pm
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
Παρασκευή
9:00 am
FUNCTIONAL
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
9:00 am
10:00 am